1 | 2 | 3
Przepisy prawa określają, kto prawdopodobnie być szczęśliwym posiadaczem kominka opalanego drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym. Istnieje pewna zwyczajowa znajomość wykonywania dodatkowego kanału wentylacyjnego w pokoju z kominkiem. Można natomiast zastosować zrównoważoną lub nadciśnieniową wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną (§ 150 ust. Są to osoby mieszkające w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. Prawidłowo działająca jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania zaś prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze.Dla poprawnego funkcjonowania wentylacji i wyciągu dymu duże znacznie ma właściwa miejsce i wyrób przewodów kominowych (§ 140, § 145).Po drugie niezmiernie ważnym zagadnieniem jest przypływ powietrza świeżego do pomieszczenia z kominkiem w ilości niezbędnej do wentylacji i spalania, jeżeli kominek nie ma oddzielnego doprowadzenia powietrza.W rozwiązaniach ze znacznie rzadziej aktualnie stosowanymi kominkami o obudowie otwartej warunkiem jest zapewnienie prędkości przepływu w komorze spalania na poziomie co najmniej 0,2 m/s. Jeżeli wentylacja budynku została wykonana poprawnie, a jej funkcjonowanie nie budzi zastrzeżeń, żaden dodatkowy przewód nie jest potrzebny. Można również zatrzymać o wentylacji jako systemie zamkniętym występującym np.