1 | 2 | 3
Wymagania, badania, wskazanie PN-EN 779:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. filtry działkowe, kieszeniowe, taśmowe) ścienne (stosowane w pomieszczeniach czystych) sufitowe (jw) Ze względu na trwałość: filtry jednorazowe (opór filtra zmienia się od oporu początkowego do oporu końcowego, po przekroczeniu którego filtr należy wymienić) filtry trwałe (ulegają regeneracji, w związku z tym ich odporność jest stały) Ze względu na klasę filtracji: filtry wstępne (zwane zarówno zgrubnymi) filtry dokładne filtry wielce dokładne filtry aerozoli koloidalnych (zwane filtrami absolutnymi lub filtrami HEPA i ULPA) Ze względu na gatunek pracy: stacjonarne obiegowe (np. filtry taśmowe) elektrofiltry (np. Wymagania, badania, oznaczenie PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja.Ze względu na temperaturę powietrza nawiewanego: ciepłe przeważnie montowane w przedsionkach wejściowych i bramach wjazdowych - ich celem jest zapobiegnięcie wychłodzeniu wejścia np. Filtry powietrza. dalej drzwiami) pionowe (montowane przy drzwiczki lub wkomponowane w aranżację wnętrza).W Polsce tematyką związaną z filtrami powietrza zajmują następujące polskie normy:PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. w okapach kuchennych kuchni przemysłowych) filtry włókninowe tkaniny, włókniny, dzianiny papiery i bibuły filtracyjne (wysoka sprawność) membrany filtracyjne węgiel aktywowany elektrowłókna Ze względu na budowę: suche mokre (w kąpieli olejowej) Ze względu na ich zabudowę: pionowe (np.Kurtyna powietrzna (zasłona powietrzna) - urządzenie montowane dalej lub obok drzwi celem stworzenia bariery dla przepływu powietrza (odizolowanie wnętrza pomieszczenia od otoczenia).