1 | 2 | 3
Oprócz jakkolwiek określenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu zachowanie założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotności względnej czy prędkości powietrza. Na podstawie badań prof. Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. US The Department of Energy na stronie weather termin - są to informacje z 6 kontynentów i ponad 100 krajów na świecie. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu. Mikroklimat technologiczny Proces technologiczny prawdopodobnie również postulować zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu.Warunki komfortu Komfort cieplny - zespół gildia mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka.in. Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD.Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała.