1 | 2 | 3
Oprócz jakkolwiek okre¶lenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu zachowanie założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotno¶ci względnej czy prędko¶ci powietrza. Na podstawie badań prof. Z do¶wiadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonuj±cych lekk± pracę (np. US The Department of Energy na stronie weather termin - s± to informacje z 6 kontynentów i ponad 100 krajów na ¶wiecie. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawarto¶ci tlenu. Mikroklimat technologiczny Proces technologiczny prawdopodobnie również postulować zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu.Warunki komfortu Komfort cieplny - zespół gildia mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka.in. Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomoc± wskaĽników PMV i PPD.Odczucia termiczne człowieka odnosz± się głównie do równowagi cieplnej całego ciała.